SLOVENŠČINA 3, MOČ JEZIKA, 2. DEL

Učbenik z vajami za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Kozma Ahačič, dr. Irena Krapš Vodopivec, dr. David Puc, dr. Matej Šekli

EAN: 9789610168119

Sklep o potrditvi učbenika
013-10/2023/76

»Če želimo razmeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, pa se vanj zlahka zaljubimo.«dr. Kozma Ahačič

Učno gradivo, ki naslavlja sodobne izzive poučevanja materinščine se s konceptom in strukturo približuje dijakom, njihovim zanimanjem in zmožnostim ter jih vodi k uspešnemu opravljanju mature.

 • Sistematični jezikovno-didaktični koncept z zanimivi aktualnimi besedili s posebnim poudarkom na jeziku kot identiteti in temeljni vrednoti vsakega posameznika.
 • Dijaki učinkovito usvajajo veščine kritičnega opredeljevanja ter argumentirano poustvarjajo in aktualizirajo različne vsebine, s pomočjo katerih postopoma postajajo suvereni tvorci besedil in vešči govorci.
 • Dijaki usvajajo slovnična, jezikovna ter pravopisna znanja in jih sproti povezujejo v jezikovni sistem.
 • Učbenik v prvem delu obravnava:
  - skladnjo,
  - vsebino iz besediloslovja (nadpovedno skladnjo) s sodobnim poglavjem Besedila in strojno preverjanje,
  - vsako poglavje se zaključi z vajami za ponovitev,
  - na koncu pa je še celostna razčlemba naumetnostnega besedila.
 • V Moč jezika 3, 1 del je dodana aktivacijska koda za dostop do sodobne interaktivne nadgradnje na izobraževalnem portalu www.iucbenikimk.si.