SLOVENIJA - ŠOLSKI ZEMLJEVID

1 : 500 000

Avtorji/-ice: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vili Kos, Svit Šturm, Danica Večerić

EAN: 9788611153490

Namizni zemljevidi so za učence osnovno sredstvo pri orientaciji v prostoru, usvajanju in urjenju prostorskih predstav ter elementov.