UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SVET OKOLI NAS 2

Delovni zvezek za 2. letnik srednjega tehniškega oz. strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanj

Avtor/-ica: Marijana Likar

EAN: 9788611173023

Učbenika in delovna zvezka Svet okoli nas 1 in Svet okoli nas 2 nudita in omogočata:

•   spoznavanje in razvijanje prostorskih predstav s pomočjo besedila, slikovnega materiala ter problemskih vprašanj;

•   kritično in celovito mišljenje ter vrednotenje najpomembnejših procesov in pojavov po svetu; 

•   tematsko zaokroženo podajanje snovi na dveh oz. štirih straneh, kar dijakom omogoča lažji in celovitejši pregled snovi. Osnovno besedilo je sistematično, vzročno-posledično povezano in obogateno s številnimi odlomki iz dnevnega časopisja, revij ali literature, ki vsebine aktualizirajo in problematizirajo ter tako dodatno motivirajo za učenje.