BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 1

Zbirka nalog z rešitvami za 1. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: Stéphanie Grison, Isabelle Petit-jean

EAN: 9789610117698

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja.  Zbirke nalog z rešitvami sledijo novim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope, za nižje razrede tudi kratke ponovitve in rubrike Za starše.

 

Zbirka nalog Matematika 1 vsebuje:

·         168 raznovrstnih nalog v 53 poglavjih po učnem načrtu,

·         naloge za Brihtne glavce, ki presegajo snov 1. razreda,

·         strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja,

·         stopnjevanje nalog po zahtevnosti,

·         preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom,

·         11 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja,

·         rešitve v sredini zvezka.