BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 4

Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Avtor/-ica: Marija Hočevar

EAN: 9789610118077

Zbirka nalog z rešitvami za pouk angleškega jezika v 4. razredu OŠ vsebuje:
  • 115 raznovrstnih nalog v 9 tematskih sklopih,
  • stopnjevanje nalog glede na zahtevnost,
  • kratek povzetek snovi na koncu posameznih poglavij,
  • slovarček novih besed,
  • 2 preizkusa znanja za preverjanje naučenega,
  • rešitve v sredini zvezka.