LITERARNE ZGODBE IZ SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI

Avtorja/-ici: Nada Barbarič Naskov, Ivan Cepanec

EAN: 9789610121909

Knjiga predstavlja več kot 90 literarnih del iz zakladnice slovenske književnosti. Obravnava večino del po učnem načrtu za slovenščino v srednjih in deloma tudi v osnovnih šolah. Od prve slovenske povesti do sodobnih nagrajenih romanesknih del se premika po kronološkem načelu. Proniciljive esejistične zapise dopolnjujejo:

  • avtorjeva fotografija s kratko bibliografijo,
  • bogato slikovno gradivo filmskih, gledaliških upodobitev ali tematskih navezav,
  • rubrika Zgodba v času in čas v zgodbi o stvarnem zgodovinskem ali temtzksem ozadju literarnega dela,
  • rubrika Na šahovnici zgodovine o sočasnih zgodovinskih dogodkih v letu izida knjige.

Knjiga podaja tisto, česar  v spletnih virih ni mogoče najti: verodostojna dejstva in tehtne medpredmetne povezave.