UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610143420

Učna gradiva za slovenščino v 1. triletju OŠ največjo pozornost namenjajo otrokovemu vstopu v svet branja in pisanja z upoštevanjem njegovega predznanja. Premišljen koncept učnih gradiv omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka, saj imajo otroci z izbranimi nalogami možnost tudi individualnega napredovanja.

Delovni zvezek Slovenščina 2 vsebuje:
- pester izbor neumetnostnih besedil, primernih za začetne bralce;
- naloge za usmerjanje branja z razumevanjem za sistematično razvijanje bralne pismenosti že ob prvih bralnih izkušnjah;
- naloge za doseganje jezikovnih izobraževalnih ciljev po učnem načrtu.

Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih nalog za slovenščino (2. razred) na www.ucimse.com in irazličice učnega gradiva na www.iucbenikimk.si. 

Vsebina interaktivnega delovnega zvezka je enaka tiskani različici in je namenjena prikazu na pametni tabli ali na navadni beli tabli s pomočjo projektorja. Interaktivni delovni zvezek je obogaten z dodatnimi gradivi in funkcionalnostmi. Vanj lahko vpisujemo besedilo in rešujemo naloge ter preverimo in prikažemo rešitve. S klikom na ikone neposredno dostopamo do različnih dodatnih vsebin: video in zvočnih posnetkov, interaktivnih nalog na portalu za učence učimse.com.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Priročniki

Več...

Učni listi

Več...

Zvočni posnetki

Več...