BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 8/9

Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: Maja Krese

EAN: 9789610143710

Zbirka nalog v obliki blokov Angleščina, Na lov za besedami je namenjena ponavljanju in utrjevanju angleškega besedišča, ki ga učenci obravnavajo pri pouku angleščine v OŠ. Besedišče posameznega bloka je razdeljeno po tematskih sklopih, usklajenih z učnim načrtom za posamezen razred.

Zbirka nalog za 8. in 9. razred vsebuje:

  • raznovrstne naloge, ki pregledno utrjujejo izbrano besedišče v 6 tematskih sklopih (križanke, labirinti, iskanje besed v mreži, manjkajoče črke, povezovanje, dopolnjevanje besedila …),
  • avtentična besedila z nalogami, ki preverjajo bralno razumevanje,
  • rešitve nalog in strani za samooceno na koncu zbirke.