ZVEZEK UČIMSE; A4, levo brezčrtni, desno 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto

210 x 297, 40 listni

EAN: 3831022473070

Zvezek za pisanje v velikosti A4 formata Na otoku škratov golobradcev je primeren za učence I. triletja osnovne šole. Na levi strani so brezčrtni listi, na desni strani pa je 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto. Zvezek učencu omogoča, da levo likovno ustvarja, desno pa piše.