UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, 1. DEL (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Vida Medved Udovič, Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610145158

Prenovljeno izdajo Slovenščina 3 odlikujejo:
  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in metajezikovnega znanja;
  • razdelek PREVERI SVOJE ZNANJE na koncu vsakega tematskega sklopa za ponovitev snovi in utrjevanje naučenega;
  • nova besedila z diferenciranimi nalogami, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
  • številne naloge za samostojno tvorjenje besedil in naloge za sodelovalno učenje.