UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ZGODOVINA 2, Srednji in novi vek

Učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij

Avtorji/-ice: dr. Et All., Špela Frantar, Nataša Golob, Damjana Krivec Čarman, Tomaž Lazar, Mirjam Oblak, Sonja Škrlj Počkaj, Maja Vičič Krabonja, Jaka Vukotič

EAN: 9789610153573

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/156

Recenzenti: akad. dr. Peter Štih, dr. Marko Štuhec, Gordana Popovič Lozar

Učbenik Zgodovina 2. Stari in novi vek, odlikujejo:

  • razumevanje pouka zgodovine, iz katere vse izhaja, kot možnost za oblikovanje identitete, medpredmetno in znotrajpredmetno povezovanje ter povezovanje z vsakdanjim življenjem; - domišljena in sistematična predstavitev učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične povezave ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje;
  • jasna in nazorno strukturirana metodično-didaktična zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in ga sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
  • najnovejša strokovna spoznanja ter bogato slikovno gradivo, zemljevidi in časovni trak, s katerimi dijaki razvijajo celostni pregled in zgodovinski način razmišljanja;
  • številni zgodovinski viri, ki poglabljajo razlago, ter krepijo različne bralnoučne strategije, kritično analiziranje, vrednotenje in samostojno izgrajevanje znanja;
  • interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si;
  • nadaljevanje dobro sprejetega in nagrajenega učbenika Zgodovina 1.