dMATEMATIKA 9

Digitalni učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Uroš Medar, Vanja Ocvirk Karner, Mitja Vatovec

EAN: 3831022486612

Učbenik Matematika 9 temelji na metodično-didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja; šele to daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:
• sistematičen zapis matematičnih definicij, ki izhaja iz predhodnega znanja učencev;
• številni rešeni zgledi, razloženi po korakih;
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo izkustvenemu svetu učencev;
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;
• poglavja Vaja dela mojstra so namenjena utrjevanju znanja na koncu večje zaključene enote;
• v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog ter svoje znanje ovrednotijo;
• veliko število nalog.