BERILO 4, RAZŠIRI ROKE

Berilo za 4. razred osnovne šole

Avtorji/-ice: Berta Golob, mag. Mojca Honzak, dr. Metka Kordigel, dr. Igor Saksida, Berta Golob

EAN: 9789610108320

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2019/44

Tematska in zvrstna uravnoteženost, domiselna likovna nadgradnja in tehtna metodično-didaktična zasnova odlikujejo prenovljeno berilo Razširi roke


 • Obravnavana književna besedila so osredinjena na otroka, bralca – otrok te starosti se dotikajo s temami, primernimi literarni recepciji otrok. 
 • Zgradba berila:
  ·       predstavitev celotnega besedila (na podlagi v šoli obravnavanega odlomka);

  ·       predstavitev pesnika/pisatelja/dramatika;

  ·       umestitev odlomka v kontekst, zvrstna/vrstna/žanrska oznaka dela, predstavitev književnih oseb, dogajanja, vrednotenje prepričljivosti in medbesedilnost;

  ·       govorne vaje/nastopanje kot nov učni cilj pri književnosti – tipi govornih vaj:

  -        recitacija/deklamacija pesmi, navajanje nekaj književnih besedil na isto temo, predstavitev najbolj opaznih pesniških izraznih sredstev in njihove vloge v besedilu;

  -        pri prozi predstavitev (lastne) pravljice, nadaljevanja pravljic/predzgodbe, narobe pravljice, primerjave dveh pravljic – tema, književne osebe, dogajanje, kraj in čas dogajanja, značilnosti, besedila, v katerem je dogajanje razpeto med realni in domišljijski svet, realistične zgodbe, nesmiselne zgodbe.

  -        predstavitev književne osebe/dogajanja/dogajalnega prostora in časa v besedilu, ki ga nismo obravnavali v šoli;

  -        uprizoritev odlomka iz dramskega dela/krajšega dramskega dela/dramatizirane proze (individualno ali skupinsko delo).