UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1

Učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku srednjih strokovnih šol

Avtorji/-ice: mag. Lidija Golc, Valentina Kobal, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič

EAN: 9789610113300

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2010/37

Berilo je usklajeno z novim učnim načrtom za srednje strokovno izobraževanje in poleg nazornega pregleda literarnozgodovinskih obdobij iz Berila 1, Umetnost besede prinaša:

-          poglobljeno predstavitev ljubezenskih in znanstvenofantastičnih besedil, ki ju odlikuje zanimivo uvodno poglavje in širok izbor knjižnih naslovov,

-          pregleden in sistematičen prikaz mladinske književnosti,

slikovno in vizualno privlačno gradivo.