UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

MOJ SONČNI DAN

Avtor/-ica: Srečko Kosovel

EAN: 9789610117018

Srečka Kosovela slovenska literarna zgodovina opisno predstavlja kot pesnika slovenske­ga Krasa, pesnika revolucije in pesnika smrti, vendar se je v  njegovi apokaliptičnosti skrivala tudi otroška duša. Izbor njegovih pesmi za otroke prinaša tudi pesmi, ki jih v prejšnjih slikaniških izdajah ni bilo, uvodno besedo Nika Grafenauerja o njegovem prijateljevanju s Kosovelom in njegovo poezijo, predloge za pogovor o pesmih in poustvarjalno delo, primere otroške ustvar­jalnosti in spremno besedo dr. Igorja Sakside za učitelje, mentorje branja.