BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 2

Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Avtor/-ica: Pascale Chavanette-iglesia

EAN: 9789610117704

Zbirka Brihtna glavca je namenjena učencem od 1. do 9. razreda za ponavljanje in utrjevanje pridobljenega znanja ter pripravo na preverjanje in ocenjevanje znanja.  Zbirke nalog z rešitvami sledijo novim učnim načrtom, vsebujejo dodatne preizkuse znanj s točkovnikom, naloge različnih zahtevnostnih ravni in izvirne metodološke pristope, za nižje razrede tudi kratke ponovitve in rubrike Za starše.

 

Zbirka nalog Matematika 2 vsebuje:

·         181 raznovrstnih nalog v 52 poglavjih po učnem načrtu,

·         naloge za Brihtne glavce, ki presegajo snov 2. razreda,

·         strnjeno ponovitev učne snovi na začetku vsakega poglavja,

·         stopnjevanje nalog po zahtevnosti,

·         preizkus znanja za preverjanje naučenega s točkovnikom,

·         15 problemskih nalog za urjenje logičnega razmišljanja,

·         rešitve v sredini zvezka.