DRUGA MATEMATIKA, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610135715

Samostojna delovna zvezka imata na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Naloge so diferencirane, učenci pa dodatno utrjujejo znanje

  • v poglavjih VAJA DELA MOJSTRA za vsako zaključeno obravnavo posameznega matematičnega izobraževalnega sklopa,
  • z nalogami v poglavjih REŠUJEM PROBLEME, kjer so zbrane besedilne in kompleksnejše problemske naloge,
  • s tako imenovanimi IZZIV-i za razvijanje logičnih spretnosti, ki omogočajo tudi individualizacijo pouka.

PODPORA ZA UČITELJE

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Učni listi

Več...