UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

MOJA PRVA ŠTEVILA

Pišem, brišem in se učim!

EAN: 9789610121084

Zbirka risalnih kartonk Pišem, brišem in se učim! je namenje­na otrokom od 3. do 6. leta pri prvih poskusih pisanja in risa­nja. Knjige so zasnovane tako, da vsakemu otroku omogočajo postopno napredovanje v njemu lastnem ritmu: otrok najprej s prstom sledi potezam določene oblike, nato pa po sistemu riši−briši poskuša narisati različne oblike, tolikokrat kot želi.

Kartonke so vsebinsko in slikovno zanimive ter privlačne otro­škemu očesu . Opremljene so z dvobarvnim flomastrom ter izdelane iz materiala, ki ga z lahkoto pobrišemo za ponovno uporabo.

S kartonko Moja prva števila otrok:

  • s pomočjo zgodbe spoznava števila od 1 do 10,
  • s prstom sledi vzorcu,
  • s pomočjo vzorca na črto napiše števila, tako da pravilno drži flomaster,
  • vajo ponovi tolikokrat, kot želi.