TRETJA MATEMATIKA, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610126584

  • Učenci s pomočjo konkretnih primerov in zgledov ter izkušenj vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo.
  • Učenci razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter z razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge.
  • Naloge so diferencirane.
  • V poglavjih VAJA DELA MOJSTRA za vsako zaključeno obravnavo posameznega matematičnega izobraževalnega sklopa,z nalogami v poglavjih REŠUJEM PROBLEME, kjer so zbrane besedilne in kompleksnejše problemske naloge.
  • IZZIV-i za razvijanje logičnih spretnosti omogočajo tudi individualizacijo pouka.
  • Spletni priročnik za učitelje omogoča pestro pripravo na pouk z različnimi opisanimi dejavnostmi.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Učni listi

Več...