UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

TRETJA MATEMATIKA, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610126584

Tretja matematika, samostojni delovni zvezek v dveh delih, je nadaljevanje prenove učbeniških kompletov za matematiko v 1. triletju osnovne šole in upošteva vse novosti posodobljenega učnega načrta.

Samostojna delovna zvezka imata na začetku vsakega poglavja strnjeno in pregledno vsebino za usvajanje temeljnih matematičnih pojmov.

Prednosti:

· učenci s pomočjo konkretnih primerov in zgledov ter izkušenj vstopajo v svet matematike in ga dojemajo kot prijetno izkušnjo;
·
učenci razvijajo logično mišljenje z iskanji vzorcev, ocenjevanjem rezultatov ter z razgraditvijo kompleksnega problema na posamezne naloge;
·
naloge so diferencirane

- v poglavjih VAJA DELA MOJSTRA za vsako zaključeno obravnavo posameznega matematičnega izobraževalnega sklopa,

- z nalogami v poglavjih REŠUJEM PROBLEME, kjer so zbrane besedilne in kompleksnejše problemske naloge,

- s tako imenovanimi IZZIV-i za razvijanje logičnih spretnosti, ki omogočajo tudi individualizacijo pouka;

        · priročnik za učitelje na spletnih straneh založbe omogoča pestro pripravo na pouk z različnimi opisanimi dejavnostmi.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Priročniki

Več...

Učni listi

Več...